Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel om het gebied rond het ven de Groote Melanen sec te behouden als natuurgebied en vrij toegankelijk te houden voor publiek.
Om dit doel te bereiken zal het stichtingsbestuur in gesprek gaan met de gemeente, belangenverenigingen en gelijkgestemde stichtingen, individuele vrijwilligers en/of vrijwilligers in verenigingsverband werven en op gepaste wijze participeren in onderhoud en milieubescherming van het gebied.

Draagt u de natuur in de Melanen ook een warm hart toe?
U kunt zich aanmelden als sympathisant, vrijwilliger of sponsor.
Voor vragen / opmerkingen of tips kunt u hier terecht.

Stichting Natuurbehoud Groote Melanen

KvK-nummer 59210168

RSIN 853369094

NL20 SNSB 0945 6186 54