Op artikelen uit BN de Stem berust copyright. Hierdoor zijn we helaas gehouden tot een korte samenvatting van 50 woorden. De originele artikelen zijn (bijna allemaal) bij ons in bezit en op afspraak in te zien.

Mocht u nog artikelen of verwijzingen hebben die hieronder niet voorkomen, neem dan aub contact op via ons contact formulier.

3 januari 2017

 Geld voor gebied via 4 extra huizen bij Fort de Roverweg

.... 6 ton opbrengst voor de gemeente wordt gereserveerd voor het toekomstige beheer van de Waterlinie/Grote Melanen", aldus Burgemeester en Wethouders.

 

 

31 september 2016

VVD pleit voor vuilnisbakken bij de Groote Melanen

De Groote Melanen is de afgelopen tijd keurig opgeknapt, maar een of enkele vuilnisbakken ontbreken", aldus gemeenteraadslid Rian Govers-Gabriëls van de VVD.

 

9 september 2016

Opluchting: Waterspeelplaats blijft toch op Fort De Roovere

 

Het waterpark blijft aan de zuidkant van Fort de Roovere", zo stelt verantwoordelijke wethouder Patrick van der Velden. Hij heeft contact gezocht met de Stichting Natuurbehoud Groote Melanen en de Dorpsraad Halsteren  en kondigt een volgend overleg aan tussen de gemeente en de klankbordgroep. De aanleg begint begin 2017.  

 

 

8 september 2016

Onze stichting ziet niks in het voornemen om de waterspeelplaats te verplaatsen

De nieuwe locatie voor de waterspeelplaats beslaat ongeveer 20% van het hele Groote Melanen gebied. Dat deel is dan niet meer vrij toegankelijk", zo uit Jan van Diepeningen, voorzitter van de Stichting Natuurbehoud Groote Melanen, zijn onvrede. Daarnaast wijst Jan op moglijke gevolgen als het verplaatsen van een gepland bezinkbassin/zuiveringsinstallatie naar de wijk Rode Schouw en parkeerproblemen aan de Langstraat.

 

 

24 augustus 2016

Het College meldt dat de Waterspeelplaats wordt verplaatst naar de kanovijver

Het binnenhalen van geld via Crowfundig loopt niet zoals verwacht", zo meldt het College van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom aan de Gemeenteraad. Bepaalde onderdelen worden versoberd. Daarom is als plek voor de Waterspeeltuin gekozen voor het gebied van de kanovijver bij De Groote Melanen tot aan de Langstraat.

 

 

1 juni 2016

Schoolkinderen zetten oeverplanten uit

Uiteindelijk is in goed overleg met betrokken instanties het omvangrijke karwei geklaard en het resultaat mag er zijn", aldus de Halsterse Krant.

 

 

27 mei 2016

Opknapbeurt Groote Melanen pakt goed uit

Het is nu allemaal veel opener.  Je kunt het ven nu veel beter zien", zegt Jan van Diepeningen, voorzitter van onze stichting.

 

27 mei 2016

Oeverplanten houden water Groote Melanen schoon

Leerlingen van de Rode Schouw School verzorgen de laatste werkzaamheden aan het herstel van de waterkwaliteit", rapporteert de Bergen op Zoomse Bode.

 

18 mei 2016

Schaftkeet bij Fort de Roovere

De schaftkeet gaat dienst doen bij de bouwwerkzaamheden van de uitkijktoren, maar ook als informatiecentrum en horeca gelegenheid voor het publiek", aldus de Halsterse Krant

 

 

8 April 2016

Uitkijktoren op Fort de Roovere: Het college hakt binnen enkele weken de knoop door

Meer kunnen we er op dit moment niet over zeggen", aldus Nausikaä van den Merkenhof, woordvoerder van het college. Het meerendeel van de 800.000 euro bouwkosten moet uit subsidies komen.

 

 

8 september 2015

Na het baggeren is het kappen nu begonnen

Stapels hout langs de kant en veel meer zicht op het ven. En dat is precies de bedoeling", meldt BN De Stem. Gemeente heeft goed overleg gevoerd met betrokken organisaties.

 

 

 

1 september 2015

Kap begonnen, waardevolle bomen blijven staan

De bomen moeten niet alleen wijken om de zichtbaarheid van het meer te vergroten, de kap is ook nodig om de waterkwaliteit van de Groote Melanen te verbeteren", aldus de Bergse Bode.

 

 

28 augustus 2015

Kap van 600 bomen bij Groote Melanen na inspraak klankbordgroep

Er is naar ons geluisterd. Onze suggesties zijn zelfs overgenomen", zegt Piet Soffers van de Dorpsraad Halsteren over de klankbordgroep Groote Melanen. 

 

 

8 mei 2015

Baggeren van Groote Melanen is een aanzet tot groter projectplan

Het definitieve projectplan moeten we nog vaststellen, zegt Huub Hieltjes, bestuurder van Waterschap Brabantse Delta. "Eerst moeten we de reacties van belanghebbenden op het conceptplan verwerken".

 

8 mei 2015

Voorstel: Quagga-mosselen inzetten tegen vorming van blauwalg

 Proeven en waarnemingen elders laten zien dat met de komst van Quagga-mosselen dit probleem als bij toverslag verdwijnt, stelt Van den Kieboom. De Quagga-mossel komt oorspronkelijk uit Rusland, maar volgens de BSD fractie geeft de mossel zich al op veel plaatsen in ons land gevestigd.

 

8 mei 2015

De baggerwerkzaamheden zijn een voorbereiding op een groter projectplan

 

  "Het definitieve projectplan moeten we nog vaststellen", zegt bestuurder Huub Hieltjes van Brabantse Delta. "Eerst moeten we de reacties van belanghebbenden op het conceptplan verwerken."  

 

 

22 april 2015

Problemen zwembad mogelijk risico voor natuurgebied Groote Melanen

Voorkomen dat een natuurgebied wordt opgeofferd om een zwembad open te houden blijft onze focus", zegt Jan van Diepeningen van Stichting Natuurbehoud Groote Melanen. "Maar wij moeten dan wel de kans krijgen onze plannen te verwezenlijken".

 

 

 

10 april 2015

Waterschap leert les: Aanpak nu samen met de omgeving.

We hadden er verstandiger aan gedaan door eerder een klankbordgroep in het leven te roepen", zegt bestuurder Huub Hieltjes van Waterschap Brabantse Delta.  In die klankbordgroep zitten belangen organisaties zoals IVM Groene Zoom en Stichting Natuurbehoud Groote Melanen.

10 april 2015

Probleem blauwalg duikt straks op in De Ligne

Het probleem in de Groote Melanen wordt enkel verplaatst als waterlopen worden omgeleid naar De Ligne", aldus Jan van Diepeningen van de Stichting Natuurbehoud Groote Melanen. "Het is slechts een kwestie van tijd voordat die waterplas dan met het giftige goedje te maken heeft".

 

 

10 april 2015

Investering € 4 miljoen: werk staat op punt van beginnen

Een sterk verbeterde waterkwaliteit moet voor eens en voor altijd afrekenen met blauwalg'  is de overtuiging van waterschap Brabantse Delta.

 

 

18 februari 2015

  Aankondiging Ontwerp projectplan Groote Melanen

Projectplan is vanaf 6 februari gedurende 6 weken openbaar voor iedereen", zo schrijft de gemeente in de Bergse Bode en verwijst daarbij naar de websites www.overheid.nl; www.brabantse delta.nl en www.bergenopzoom.nl.

 

12 februari 2015

Brabantse Delta en wethouder Van der Velden: Klankbordgroep

We kunnen wel alles achter ons bureau uitzoeken, maar we kunnen veel beter in gesprek gaan met de betrokkenen", dat is Huub Hieltjens van de Brabantse Delta nu duidelijk. "Deze mensen zijn zo betrokken bij het terrein en stellen vragen over de plannen waar wij nog niet over nagedacht hebben".

 

12 februari 2015

Wethouder Linssen blijft eigen koers varen

...pas met iedereen praten als er een concreet plan is", aldus wethouder Linssen.  Van CDA en BSD krijgt hij keiharde verwijten over zijn wijze van communicatie.

 

 

7 februari 2015

Uitbaggeren: aanbesteding vóór inspraak

Wellicht dat de afspraken met de aannemer al vastliggen en de gemeente daar zonder veel extra kosten niet onderuit kan", zo beschrijft  voorzitter De Haan van IVN Groene Zoom de weigering van de gemeente om rekening te houden met adviezen uit het flora- en faunaonderzoek. 

 

 

7 februari 2015

Baggeren in maart, bomenkap en aanleg waterloop uitgesteld

Over de werkzaamheden  aan de Grootte Melanen komt alsnog overleg met belanghebbenden", zo maken wethouders Van der Velden en Hieltjes bekend. "Daarom stellen we de bomenkap uit tot na de zomer".   Er is een vergunning nodig voor de bomenkap, het verleggen van de Jankenbergloop en de aanleg van nieuwe oevers.

 

 

2 februari 2015

CDA en BSD willen opheldering waterspeeltuin Halsteren

Ze krijgen niks te horen", zegt Piet van den Kieboom (BSD) over de Stichting Natuurbehoud Groote Melanen. "De gemeente werkt hieraan, maar weigert nu al overleg". Hij wil de kwestie volgende week bespreken in de commissie Stad en Ruimte.

 

 

 

2 februari 2015

Wethouder erkend dat er wordt gewerkt aan plan voor waterspeeltuin

Nu nog geen overleg", zegt wethouder Ton Linssen stellig. "Als we over alles moeten gaan praten, kunnen we beter de tekentafels leegruimen".

 

 

2 februari 2015

Halsteren moet weten wat er speelt

Vier a vijf hectare straks niet meer vrij toegankelijk", zegt Jan van Diepeningen, voorzitter van de Stichting Natuurbehoud de Groote Melanen. Wat hij ook doet om in gesprek te komen met de gemeente, hij krijgt het deksel op de neus.

 

 

 

28 januari 2015

Kritische vragen op drukbezochte informatieavond

Komt de primaire functie van de Melanen niet in het geding..." vraagt een van de omwonenden, die zich hebben georganiseerd. Het bevreemde aanwezigen en organisaties dat zij bij de toch ingrijpende aanpak niet eerder zijn betrokken.

 

 
 

24 januari 2015

Rigoureuze stappen voor helder water

Het gaat om onze leefomgeving en wij willen daar graag inhoudelijk vooraf over meepraten", laat Ineke Elzakkers-de Laet, lid van de Stichting, weten. Wethouder van der Velden bekijkt "of we een en ander nog kunnen aanpassen".

 

 

 

21 januari 2015

Gemeente overlegt niet, maar presenteert feiten.

Zo gaan we het doen. En ‘o, u mag natuurlijk kritisch meekijken’, aldus verslaggever Jan van de Kasteele over zijn ervaring met de gemeente en het Waterschap tijdens een informatiebijeenkomst. Hij vindt het raar

 dat niet al veel eerder omwonenden, de Dorpsraad, de Stichting Natuurbehoud Groote 

Melanen zijn uitgenodigd.

Rubriek ZIJDELINGS, blz 26 

 

 

21 januari 2015

Ondanks werkzaamheden is water Kleine Melanen nog niet op orde. 

De maatregelen die we tot nu toe hebben getroffen zijn nog niet afdoende geweest’, aldus Simon Hofstra van het Waterschap over de Kleine Melanen.

 

De projectleider van de werkzaamheden aan de Groote Melanen geeft aan dat daar de sloten van de Jankenberg en de volktuintjes omgeleid gaan worden.

 

 

 

21 januari 2015

Baggeren en herinrichten om de waterkwaliteit te verbeteren

‘Waar nodig zullen bomen en begroeiing bij de oevers verwijderd worden’, zo laat de gemeente en het Waterschap de Halsterse krant geloven, terwijl bezoekers van een informatie bijeenkomst te horen krijgen dat het om maar liefst 400 bomen gaat.

 

 

 

2 januari 2015

Werkzaamheden Groote Melanen beginnen in januari 2015 

 

We gaan alle bomen die pal langs het water staan weghalen’, zegt wethouder Patrick van der Velden. Verder noemt hij dat de bodem wordt gebaggerd, waarna er een nieuwe laag zand op komt te liggen, dat alles om waterkwaliteit te verbeteren.

 

 

9 november 2014

Dit jaar egaliseren van paden Groote Melanen, volgend jaar asfalt

...oppervlakkige wortels worden weggefreesd, zodat het pad weer nagenoeg egaal is", aldus het college van B&W.
Volgend jaar zullen grote onderhoudswerkzaamheden, incusief baggeren, worden uitgevoerd, daarna zullen de wandelpaden worden geasfalteerd.

 

 

1 februari 2014

De Melanen op 1 bij onderhandelingen nieuwe coalitie

  Natuurgebied moet voor iedereen toegankelijk blijven. En er mag geen hek omheen", zegt de gemeenteraad unaniem. De centen moet de nieuwe coalitie vinden.

 

 

29 januari 2014

Politici zijn zenuwachtig

U houdt de boel voor de gek", aldus Peter van den Ouden van GroenLinks over de politieke ommezwaai.

Halsteren, pas op dat hij geen gelijk krijgt", waarschuwt Jan van de Kasteele van BN De Stem.

 

 

 

29 januari 2014

 Politici zijn zenuwachtig

U houdt de boel voor de gek", aldus Peter van den Ouden van GroenLinks over de politieke ommezwaai. 

 

Halsteren, pas op dat hij geen gelijk krijgt", waarschuwt Jan van de Kasteele van BN De Stem.

 

 

14 januari 2014

CDA: Geen hek rond de Melanen in Halsteren

De Melanen in Halsteren moet openbaar gebied blijven, geen hek erom heen', aldus de Bergse CDA-fractie, waarbij ze verwijzen naar de twee Stichtingen.

 

 

9 januari 2014

Waterspeelplaats bij Roovere

Gemeente wil met waterbedrijf Evides educatieve waterspeelplaats maken bij Fort de Roovere als onderdeel Waterlinie.

 

14 december 2013

Groote Melanen is en blijft hete aardappel

In de tweede helft van 2014 moet duidelijk worden wat er precies gaat gebeuren met buitenzwembad De Melanen in Halsteren en natuurgebied Groote Melanen. Dat zegt wethouder Ton Linssen in antwoord op vragen van bezorgde gemeenteraadsleden. 

 

30 oktober 2013

Stichting zet zich in voor behoud Melanen

Wij zijn geen mensen van de barricades en niet alleen maar tegenstemmers. We willen constructief meedenken en waar nodig de schouders er onder zetten

 pagina 3

 

23 oktober 2013

Stichtingen voor behoud Melanen Halsteren

"Wij willen als serieuze gesprekspartner met de gemeente en andere instanties meepraten over de toekomst van dit openluchtbad en het natuurgebied”, zegt initiatiefnemer Jan van Diepeningen uit Halsteren.

lees meer

 

12 september 2013

Voor verkiezingen geen besluit over zwembad De Melanen in Halsteren

Het besluit over de toekomst van het enige openluchtbad in de gemeente wordt over de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heen getild. Zo hopen B en W te voorkomen dat deze kwestie 'speelbaal' bij de verkiezingen wordt.

lees meer

12 september 2013

Dorpsraad Halsteren: wij doen niet aan opruiing

Wij doen niet aan opruiing." Wie er dan wel achter deze actie zit? "Weten we niet", zeggen ze. "Actie vanuit de bevolking van Halsteren is welkom, maar niet zo. Dit schaadt ons", zegt Baartmans.

lees meer

04 september 2013

College hekelt CDA en D66 Bergen op Zoom

CDA en D66 bedrijven rioolpolitiek rond zwembad De Melanen in Halsteren.
Dat keiharde verwijt komt uit de mond van wethouder Arjan van der Weegen (GBWP). Samen met zijn collega Ton Linssen (Lijst Linssen) gaat hij namens het college vol in de tegenaanval

lees meer

18 juli 2013

Wethouder geeft opening van zaken over Groote Melanen in Halsteren

'Om de onrust weg te nemen' geeft hij nu toch een gedetailleerde inkijk in de plannen zoals recreatieondernemer Ton Derks uit Volkel die bij de gemeente Bergen op Zoom heeft ingebracht. Op verzoek van de gemeente overigens. 

lees meer

11 juli 2013

CDA Bergen op Zoom wil duidelijkheid over de Groote Melanen

"Wethouder Ton Linssen gaf toen aan dat er geen groot hek komt om de plas, iets wat veel bewoners vreesden."

"Ton Derks wil van de Melanen een groot attractiepark maken"

lees meer

26 juni 2013

Linssen reageert op Dorpsraad Halsteren

De ondemocratisch gekozen Dorpsraad uit Halsteren lijkt op de Vereniging Binnenstad in Bergen en gedraagt zich als de huursoldaat van een andere politieke partij."Zo reageert wethouder Ton Linssen


Er komen weer verkiezingen aan."Volgens Linssen komt er geen hek rond de Grote Melanen en Fort de .....

lees meer

29 april 2013

Meer informatie over plan Groote Melanen

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom moet veel meer informatie geven aan de inwoners van Halsteren over de plannen met het gebied Grote Melanen en de gevolgen voor het zwembad van Halsteren

lees meer

25 maart 2013

Nader onderzoek Groote Melanen en omgeving

De gemeente Bergen op Zoom, provincie Noord-Brabant en recreatiepark Billy Bird gaan samen bekijken wat er op toeristisch-recreatief gebied mogelijk is in het gebied Grote Melanen en fort De Roovere in Halsteren

lees meer

03 november 2012

Strandbad bij Groote Melanen Halsteren

"Derks is de man van recreatiepark Billy Bird in Volkel, gelegen aan een grote plas water die is ontstaan door zandafgraving. Nu is er onder meer een strandbad, horeca, een achtbaan, een binnen- en buitenspeeltuin, en een twintig meter hoge klimrots."

Lees meer

24 januari 2013

Plan voor Melanen Halsteren kost tijd

Ondernemer Ton Derks van het recreatiepark Billy Bird in het Oost-Brabantse Volkel heeft deze week zijn ideeën voor het gebied ontvouwd aan het college van B en W. Dat gaat er nu over nadenken.

lees meer

20 oktober 2012

Ligneweg toegangsweg tot de Groote Melanen

In zijn opdracht doet daarom Ton Derks van het attractiepark BillyBird in Volkel momenteel onderzoek naar de mogelijkheden in het Halsterse gebied. Linssen is gecharmeerd van het concept van dit park.

lees meer

Stichting Natuurbehoud Groote Melanen

KvK-nummer 59210168

RSIN 853369094

NL20 SNSB 0945 6186 54