8 mei 2015

De baggerwerkzaamheden zijn een voorbereiding op een groter projectplan

 

  "Het definitieve projectplan moeten we nog vaststellen", zegt bestuurder Huub Hieltjes van Brabantse Delta. "Eerst moeten we de reacties van belanghebbenden op het conceptplan verwerken."  

 

 

Stichting Natuurbehoud Groote Melanen

KvK-nummer 59210168

RSIN 853369094

NL20 SNSB 0945 6186 54