3 januari 2017

 Geld voor gebied via 4 extra huizen bij Fort de Roverweg

.... 6 ton opbrengst voor de gemeente wordt gereserveerd voor het toekomstige beheer van de Waterlinie/Grote Melanen", aldus Burgemeester en Wethouders.

 

 

Stichting Natuurbehoud Groote Melanen

KvK-nummer 59210168

RSIN 853369094

NL20 SNSB 0945 6186 54