9 november 2014

Dit jaar egaliseren van paden Groote Melanen, volgend jaar asfalt

...oppervlakkige wortels worden weggefreesd, zodat het pad weer nagenoeg egaal is", aldus het college van B&W.
Volgend jaar zullen grote onderhoudswerkzaamheden, incusief baggeren, worden uitgevoerd, daarna zullen de wandelpaden worden geasfalteerd.

 

 

Stichting Natuurbehoud Groote Melanen

KvK-nummer 59210168

RSIN 853369094

NL20 SNSB 0945 6186 54