21 januari 2015

Baggeren en herinrichten om de waterkwaliteit te verbeteren

‘Waar nodig zullen bomen en begroeiing bij de oevers verwijderd worden’, zo laat de gemeente en het Waterschap de Halsterse krant geloven, terwijl bezoekers van een informatie bijeenkomst te horen krijgen dat het om maar liefst 400 bomen gaat.

 

 

 

Stichting Natuurbehoud Groote Melanen

KvK-nummer 59210168

RSIN 853369094

NL20 SNSB 0945 6186 54