7 februari 2015

Baggeren in maart, bomenkap en aanleg waterloop uitgesteld

Over de werkzaamheden  aan de Grootte Melanen komt alsnog overleg met belanghebbenden", zo maken wethouders Van der Velden en Hieltjes bekend. "Daarom stellen we de bomenkap uit tot na de zomer".   Er is een vergunning nodig voor de bomenkap, het verleggen van de Jankenbergloop en de aanleg van nieuwe oevers.

 

 

Stichting Natuurbehoud Groote Melanen

KvK-nummer 59210168

RSIN 853369094

NL20 SNSB 0945 6186 54