7 februari 2015

Uitbaggeren: aanbesteding vóór inspraak

Wellicht dat de afspraken met de aannemer al vastliggen en de gemeente daar zonder veel extra kosten niet onderuit kan", zo beschrijft  voorzitter De Haan van IVN Groene Zoom de weigering van de gemeente om rekening te houden met adviezen uit het flora- en faunaonderzoek. 

 

 

Stichting Natuurbehoud Groote Melanen

KvK-nummer 59210168

RSIN 853369094

NL20 SNSB 0945 6186 54