10 april 2015

Waterschap leert les: Aanpak nu samen met de omgeving.

We hadden er verstandiger aan gedaan door eerder een klankbordgroep in het leven te roepen", zegt bestuurder Huub Hieltjes van Waterschap Brabantse Delta.  In die klankbordgroep zitten belangen organisaties zoals IVM Groene Zoom en Stichting Natuurbehoud Groote Melanen.

Stichting Natuurbehoud Groote Melanen

KvK-nummer 59210168

RSIN 853369094

NL20 SNSB 0945 6186 54